Chúng tôi có 10 năm xây dựng uy tín trong ngành Bất Động Sản.

  • Phone Number
  • +84 0799 5555 79
  • Toà nhà 14,
  • Nguyễn Văn Nguyễn, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

+84 0799 5555 79

info@minhome.vn

www.minhome.vn

14 Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Quận 1, TP HCM

Yêu cầu liên lạc lại